بررسی اصالت محصول

ضمانت نامه Rendi

برند رندی به مدت 2سال محصولات خود را در صورت استفاده صحیح پس از تاریخ خرید ضمانت می کند .


شرایط استفاده صحیح از محصولات :
  • طراحی محصولات Rendi برای استفاده حداقل 12ساعت شبانه روز میباشد.
  • به منظور جلوگیری از آسیب دیدن مکانیزم حتما پیش از استفاده با کارشناسان محصولات Rendi اطلاعات دقیق مکانیزم راکسب کنید.
  • این گارانتی فقط درمرزهای جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی معتبر میباشد.
  • برای تمیز کردن محصول از مواد شیمیایی و پارچه های رنگ دار استفاده نکنید.